think, that you commit error. Let's..

1 thoughts on “ 1. Allegro. Adagio Ma Non Tanto - И. С. Бах* / А. Копленд* - Нелли Школьникова, Любовь Едлина* - Партита Ми Минор / Соната Для Скрипки И Ф-но (Vinyl, LP)

  1. Zulkigor
    Да си представим площ, голяма колкото Англия, Франция и Испания, взети заедно. Сега да си представим цялата тази площ покрита с дървета, високи от шест до шейсет метра. А под дърветата — нищо.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *