think, that you commit error. Let's..

8 thoughts on “ יום יפה - דניאל כרמלי - פסגה זוהרת (CDr, Album)

 1. Sak
  הזוכה הטרייה ב"אקס פקטור", דניאל יפה, למדה את המקצוע וכבר הבינה שהמפתח להישאר בתודעה בתעשייה היא לבנות לה אהדה בקרב הקהילה הגאה, אותה קהילה שתמכה בה בתחרות הריאליטי.Missing: Album).
 2. Gagal
  יום הזיכרון ה ליצחק רבין ביה"ס הירוק ע"ש יצחק רבין יום המורה בבית ספרנו יום הנקיון הלאומי בבית ספר רבין יבנהMissing: Album).
 3. Akishicage
  במסגרת החוזה תקבל גרינברג עבור שנת כ אלף שקלים. הקמפיין בכיכובה של דניאל גרינברג יעלה בחודש אפריל , בתקציב של כמיליון שקלים, לרגל השקת הקולקציה החדשה לקיץ Missing: Album).
 4. Kajijar
  בס"ד. ר"ד יום ג', ח"י ניסן*, ב' דחול המועד פסח, ה'תשח"י. – לאחר תפלת שחרית – בלתי מוגה [הרה"ג וכו' מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן יאלעס נתן לכ"ק אדמו"ר שליט"א מעות פדיון הבן1, ואמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:]. א.Missing: Album).
 5. Meztigis
  שיר של יום - ואהבת לרעך כמוך שיר של יום - משפחה וכיבוד הורים שיר של יום - ערבות הדדית, אחריות ומחויבות.
 6. Shaktiramar
  דניאל ודניאל: שני דורות של סיפורי גבורה. דורון דניאל דרזי שנהרג ברצועת עזה ב' נקרא על שמו של דודו, דניאל-חי אשורי, שנהרג במלחמת ששת הימים. הדמיון בין נסיבות מותם מצמרר.Missing: Album).
 7. Makazahn
  כותבת השיר חנה גולדברג מספרת: "יום אחד טלפן אלי במאי הפסטיגל וביקש לכתוב שיר על הצבעים. "מה דעתך שבמקום שיר על הצבעים, אכתוב שיר על הילדים, שיר אנטי-גזעני?", שאלתי.Missing: Album).
 8. Garn
  מועדון קריאה המתכנס אחת לחודש לשיחה על ספר מתוך הספרות הישראלית-עכשווית. במפגשים יתארחו הסופרים שבספריהם נדון. את המועדון עורכת ומנחה ד"ר ורה קורין- שפיר. במפגש Missing: Album).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *